Onze doelstellingen

De doelstellingen van het KVOM zijn nagenoeg onveranderd gebleven gedurende de jaren. 

Uiteraard zijn sommige doelstellingen niet maar aan de orde, gezien de veranderde situatie en evolutie in België.

  • Als overkoepelend orgaan, alle Belgische oud-strijders en gelijkgestelden der aangesloten kringen verenigen, buiten inmenging van politiek, godsdienst, overtuiging, cultuur of taal.
  • Alle wettelijke middelen aanwenden om de morele en materiële belangen van de aangesloten kringen te verdedigen.
  • De nationale Eenheid en Onschendbaarheid van de Belgische Grondwet verdedigen.
  • De democratische rechten der aangesloten kringen en hun leden verzekeren en de gevoelens van Vaderlandsliefde en eensgezindheid aanmoedigen.
  • Alle nodige maatregelen nemen tegen groepen van nazistische, fascistische of gelijk welke andere overtuiging die onze Nationale Vrijheden in het gedrang zouden kunnen brengen.
  • Jeugd en Publiek inlichten over de werking, handelingen en gevolgen van het nazisme en alle andere dictaturen.